EFENDİMİZ SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN ŞEFAATİNE NAİL OLMAK İÇİN


Aşağıdaki salavatı günlük çeken ve vird haline getirene Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem şefaat eder. Dünya da ve ahirette onunla beraber olur.


 

 

salavat efendimiz sallallahü aleyhi ve sellemin sifatlari

 

 

 


Essalâtü vesselâmü áleyke yâ Rasûlallâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ȟabîballâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ nebiyyallâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ĥalílallâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ safiyyallâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ veliyyellâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ĥayra ĥalgillâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ nûra árşillâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ âmîne veȟyillâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men zeyyenehullâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men şerrafehullâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men kerramehullâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men ázzamehullâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men állemehullâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men sellemehullâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ meniĥtârahullâh

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ seyyidel evvelîne vel âĥırîn

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ şefîál müznibîn

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ĥâtemennebiyyîn

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ raȟmetellilálemîn

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ imâmel müttegín

 

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ rasûle rabbil álemín

 

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusulihî ve ȟameleti árşihî ve cemîí ĥalgihî álâ seyyidinâ muȟammedin ve âlâ âlihi ve saȟbihi ecmeín

 

İLGİLİ BAĞLANTILAR ETİKETLER

EFENDİMİZ SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN ŞEFAATİNE NAİL OLMAK İÇİN , EFENDİMİZ SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN ŞEFAATİNE NAİL OLMAK İÇİNTm haklar sakldr

mhr erif
kadiri gl
rfai gl
mhr erif
mhr erif
mhr erif
ilerinde baarl olmak ismi azam vefki