Hastalık Sebebini Öğrenme


Sağ elinin tırnaklarına aşağıdaki isimler yazılır. 3 veya 7 defa aşağıdaki ayetler okunur. Hastanın parmakları birbirinden ayrılırsa sihir, eli başına doğru giderse nazar, eğer aşağı doğru giderse Allah’tan gelen bir hastalık var demektir.

 

 

 

 

İsimler

 

 

 

Hastalık Sebebini öğrenme Abdulkadir Geylani Ubeydullah el Kadiri Enis Tığlı

 

Ayetler

 

 

Hastalık Sebebini öğrenme Abdulkadir Geylani Enis Tılı

 

 

 

     Veŝŝâffâti ŝaffen. Fezzâcirâti zecren. Fettâliyâti źikren. İnne ilâheküm levâĥidün. Rabbüssemâvâti vel erďı vemâ beynehümâ verabbül meşârıgı.innâ zeyyennâssemâeddünyâ bizînetinil kevâkibi. Ve ĥıfžen min külli şeyťânim mâridin. Lâ yessemmeūne ilel meleil eġlâ ve yugźefûne min külli cânibin. Düĥûrev velehüm àźâbüv vâŝıbün. İllâ men ħaťıfel ħaťfete fe etbeàhü şihâbün śâgıbün

İLGİLİ BAĞLANTILAR ETİKETLER

Hastalık Sebebini Öğrenme , Hastalık Sebebini ÖğrenmeTm haklar sakldr

mhr erif
kadiri gl
rfai gl
mhr erif
mhr erif
mhr erif
ilerinde baarl olmak ismi azam vefki