Vesvas’ın Ademoğlunun Kalbine Vaki Olanı Haber Vermesi


İbn-i Ebî Dâvud, Abdullah b. Hantab’ın’dan nakl ediyor: Ömer b. el-Hattab içinden bir kadın geçirdi ve onu kimseye mübah kılmadı. Bir adam ona gelip,

·         Sen falan kadını, doğru bir evde güzel bir kadındır, diye zikr ettin, dedi.

·         Sana bunu kim haber verdi?

·         İnsanlar hep bundan bahs ediyorlar.

·         Vallahi ben bundan hiç kimseye bahs etmedim! Ha belki de bu haberi benden Hannâs yaydı etrafa! buyurdu.

 

Ebil-Cevza’dan nakl ediliyor: «Cum’a günü hanımımı boşadım. İçimden «gelecek cum’a ona müracaat ederim,» dedim ve bundan hiç kimseyi haberdar etmedim. Baktım ki hanımım bana:

·         Sen bana müracaat etmek istiyorsun, demez mi? Hemen İbn-i Abbas’m su sözünü hatırladım: «Kişinin vesvası, diğer kişinin vesvasma haber verir, sonra söz her tarafa yayılır.»

 

Haccac b. Yusum sihirbazlıkta itham edilen bir adamın yanına gelerek:

·         Sen sihirbaz mısın? diye sorar. Adam:

·         Hayır, diye cevab verir. Bunun üzerine bir avuç taş alır bir bir sayıp avcuna koyar ve sihirbaza:

·         Bu avcumda kaç taş vardır, diye sorar. Sihirbaz, «Şu kadar taş vardır» diye cevap verir. Sonra öbür avu- na taş alır fakat saymaz..

·         Pekâlâ bu avucumda ne kadar var? diye sorunca:

·         Bilmem, der.

·         İlkini nasıl bildin?

·         Onu sen bildin, senden sonra Vesâsın bildi, o benim vesvasıma haber verdi. Oda bana haber verdi.

İkincisi ise, onu sen bilmedin, vesvasm da bilmediği için benim vesvasıma haber vermedi. Ben onu nerden bilecektim? dedi.

 

Muaviye b. Ebî  Süfyandan: O, kâtibime gizlice bir mektup yazmasını emretti. Mektubun bir harfine bir sinek düştü. Kâtib ona kalemle vurunca ayaklarından bir tanesi koptu. Sonra kâtib çıkınca halk onu karşıladı ve: Mü’minlerin emîri şöyle şöyle yazdı, dediler.

·         Bunu nereden anladınız?

·         Bacağı kesik bir Habeşi gelib bize anlattı bunu? dediler. Bunun üzerine Kâtib durumu mü’minlerin emî- rine bir mektup yazarak bildirince, mü’minlerin emîri şu cevabı verdi:

« Nefsim Yed-i Kudretinde olan Allah’a kasem ederim ki, o ayağı kesik Habeşî bir şeytandır. O senin kalemle vurup bacağını kırdığın sinektir. İşte bunu, onlara o haber vermiştir.»

İLGİLİ BAĞLANTILAR ETİKETLER

Vesvas’ın Ademoğlunun Kalbine Vaki Olanı Haber Vermesi , Vesvas’ın Ademoğlunun Kalbine Vaki Olanı Haber VermesiTm haklar sakldr

mhr erif
kadiri gl
rfai gl
mhr erif
mhr erif
mhr erif
ilerinde baarl olmak ismi azam vefki