Sabah ve Akşam Namazı Sonrası Okunacak Tesbihatlar


Sabah ve Aksam Namazı Peşine Okunması Faydalı Olan Evrad
 
-10 DEFA ''Estağfirullah el azim ellezi lâ ilâhe illâ hüvel Hayy el Kayyum ve etûbu ileyh. ''
 
-10 DEFA ''Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüva alâ külli şeyin Kadîr. ''
 
-10 DEFA ''Subhanallahi vel hamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vellâhü  ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil  azîm''
 
 
-10 DEFA ''Rabbiğfirlî vetüb alleyye  inneke entettevvâbürrahîm''
 
-10 DEFA ''Allahümme salli alâ seyyidine Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. '' 
 
OKUNACAK
 
1 DEFA
 
-Allahümme inniy es elüke affe vel âfiye fiddünya vel âhirah
 
-Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhirati haseneten ve ginâ azebennâr. 
 
-Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü'minîne yevme yekûmül hisâb 
 
-Allahümme mağfirlî verhamnî ve âfinî verzugnî vehdinî
 
-Allahümme ferric annî hemmî ve gammî feracen âcilen bi rahmetike ya erhamerrâhimîn
 
 ve sallallahü alâ seyyidine Muhammed'in ve alâ âlihi vesellim 
 
Âmîn.
İLGİLİ BAĞLANTILAR ETİKETLER

Sabah ve Akşam Namazı Sonrası Okunacak Tesbihatlar , Sabah ve Akşam Namazı Sonrası Okunacak TesbihatlarTm haklar sakldr

mhr erif
kadiri gl
rfai gl
mhr erif
mhr erif
mhr erif
ilerinde baarl olmak ismi azam vefki