EFENDİMİZ SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN ŞEFAATİNE NAİL OLMAK İÇİN

Havas - Ledün İlmi ve Sirları

EFENDİMİZ SALLALLAHÜ ALEYHİ VE SELLEMİN ŞEFAATİNE NAİL OLMAK İÇİN

Aşağıdaki salavatı günlük çeken ve vird haline getirene Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem şefaat eder. Dünya da ve ahirette onunla beraber olur.

Essalâtü vesselâmü áleyke yâ Rasûlallâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ȟabîballâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ nebiyyallâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ĥalílallâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ safiyyallâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ veliyyellâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ĥayra ĥalgillâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ nûra árşillâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ âmîne veȟyillâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men zeyyenehullâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men şerrafehullâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men kerramehullâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men ázzamehullâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men állemehullâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ men sellemehullâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ meniĥtârahullâh
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ seyyidel evvelîne vel âĥırîn
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ şefîál müznibîn
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ ĥâtemennebiyyîn
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ raȟmetellilálemîn
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ imâmel müttegín
Essalâtü vesselâmü áleyke yâ rasûle rabbil álemín
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusulihî ve ȟameleti árşihî ve cemîí ĥalgihî álâ seyyidinâ muȟammedin ve âlâ âlihi ve saȟbihi ecmeín