Hastalık Sebebini Öğrenme

Havas - Ledün İlmi ve Sirları

Hastalık Sebebini Öğrenme

Sağ elinin tırnaklarına aşağıdaki isimler yazılır. 3 veya 7 defa aşağıdaki ayetler okunur. Hastanın parmakları birbirinden ayrılırsa sihir, eli başına doğru giderse nazar, eğer aşağı doğru giderse Allah’tan gelen bir hastalık var demektir.

İsimler

Ayetler

Veŝŝâffâti ŝaffen. Fezzâcirâti zecren. Fettâliyâti źikren. İnne ilâheküm levâĥidün. Rabbüssemâvâti vel erďı vemâ beynehümâ verabbül meşârıgı.innâ zeyyennâssemâeddünyâ bizînetinil kevâkibi. Ve ĥıfžen min külli şeyťânim mâridin. Lâ yessemmeūne ilel meleil eġlâ ve yugźefûne min külli cânibin. Düĥûrev velehüm àźâbüv vâŝıbün. İllâ men ħaťıfel ħaťfete fe etbeàhü şihâbün śâgıbün