Hedefi 12’den Vurursun

Havas - Ledün İlmi ve Sirları

Hedefi 12’den Vurursun

Lâ ilâhe illallâhül ĥalîmül kerîmü sübĥânellâhi rabbissemâvâtisseb ì ve rabbil àrşil àžîmi vel ĥamdü lillâhi rabbil àlemîn Allâhümme ŝalli àlâ àlennûril mübîn raĥmetel muŝṫafâ seyyidel murselîn

Havas ile alakalı gerek okuma gerekse yazma olsun, bu duaları yapacağın amelden önce ve sonra 3 er defa okursan Allah’ın izniyle hedefi 12 den vurmuş olursun.