NUSKA TAŞIMAK BİDAT VEYA ŞİRK MİDİR?

Havas - Ledün İlmi ve Sirları

NUSKA TAŞIMAK BİDAT VEYA ŞİRK MİDİR?

Aziz kardeşim! Kuran'ı Kerim den bir ayetin yazılıp taşıması neden şirk olsun ki. Başta Efendimiz (sallallahü aleyhi ve selem) olmak üzere Allah'ın veli kullarına dahi dil uzatan kişiler ki; (bunlar daha çok vahhabidirler) her şeye şirk, bidat deyip hatta bir mümin kardeşimize bile kâfir sıfatı ile sıfatlandırmaya çalışan aklı kıt maneviyatsız insanlara aklen ve ilmen cevabımız şudur ki:

Bir hadisi şerifte Efendimiz (sallallahü aleyhi ve selem) buyurdu ki: "Sizden biriniz bir mümin kardeşine kâfir derse bu söz kendine döner ve kendisi kâfir olur"

Sanki dini babalarının diniymiş gibi insanları dinden çıkartıyorlar ve kâfir diyorlar. İslam dini hayat vermek için gelmiştir. Öldürmek ve öldürtmek için değil. Bu insanlar hemen kestirip atıyorlar ve öldürüyorlar. Hâşâ Efendimiz (sallallahü aleyhi ve selem) için " O ölüp gitmiştir " diyorlar. "O artık fayda vermez" diyorlar."O da bizim gibi insan" diyorlar.

Ey deli insan; Bu âlemler onun hürmetine yaratıldı.

وما أرسلناك إلَّا رحمة للعالمين

"Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik" ( Enbiya suresi 107. Ayet )

Ne yani Efendimiz (sallallahü aleyhi ve selem ) ahirete intikal ettide rahmet kesildi mi? Allah (celle celalühü )  :

ولَا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللهِ أموات  بل أحياء ولكن لَا تشعرون

" Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Asıl yaşayanlar onlardır " ( Bakara suresi 154 )

Şimdi derler ki: " Bu şehitler içindir " . Bire zındık imanı olmayan nasıl şehit olabilir. Bu imanı anlatan ve Allah'a yaklaşma vesilesi olan Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi ve selem) şehitlerin imamı nasıl olabilir.

İşte ayette dediği gibi bunu siz anlayamazsınız. Şeytan sağ mıdır? Yeryüzünde midir? Dünyayı anında dolaşıp insanları hataya ve şirke düşürüyor mu? Buna bir itirazın var mı? Peki, Allah'ın sevgilim dediği bir Peygamber niçin ümmetine yardım etmesin.

Allah'a ve Peygamberine gönül vermiş ve Allah'u Teâlâ'nın nurunda hayat bulmuş neden himmet etmesin. Neuzubillah bunlar şeytandan aşağılar mı?

Sen ruh nedir bilir misin? Ruh Allah'ın bir emridir. Sırrından bir sırdır. Allah'ın kudretidir. Beden ölür ruh ölmez. Allah dilerse o ruhaniyeti yardıma gönderir.

Allah'ın Peygamberlerine ve dostlarına dil uzatanın Allah dilini koparsın. Her iki cihanda da yüzleri kara olsun.  Vesilesiz vasıtasız hiçbir yere ulaşılmaz.

Allah'u Teâlâ Hazretleri bile kulu ve Resulü olan Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi ve selem)'e Cibril-i Emin vasıtası ile nurlu ve kutsi ayetlerini göndermedi mi? Allah'u Teâlâ'nın Cebrail'e ihtiyacı mı vardı? Direkt Peygamberine ayetleri gönderemez miydi?

Bu bize vesilesiz ve vasıtasız Allah'a ulaşılamayacağının en büyük örneğidir. Kafa gözü ile bakarsan Kâbe taş değil mi? Taş yığınlarına mı secde ediyorsun? Allah ayette buyurduğu gibi:

فليعبدوا رب هذا البيت

" Bu beytin Rabbi olan Allah'a taparım ve ibadet ederim " ( Gureyş suresi 3. Ayet )

Şimdi siz bize bir ayet ile cevap verirsiniz. " O müşriklere sorulduğu zaman. Niçin putlara tapıyorsunuz? Onlarda derler ki; Bizi Allah'a yaklaştırsın diye. Biz bu kişileri putlaştırmıyoruz. Onlara secde etmiyoruz. İmamsız cemaat olmaz. Onları seviyor ve hürmet gösteriyoruz ".  O müşrikler o putlara secde ediyordu ve onlar müşrik idi. Bizler Müslüman'ız, ehli-sünnet vel-cemaatiz. Nusha taşıma konusuna gelince.

Adam namaz kılmaz, abdest almaz, kerhaneden birahaneden çıkmaz da boynuna nusha asar "Bu beni koruyor" derse işte bu şirk olur. Harama helale dikkat eder, namazlı abdestli olduğu sürece Allah'u Teâlâ'nın ayetine tanzim ve hürmet göstererek taşırsa bu onu korur ve muhafaza eder.